CONTENIDORS

A contenidors com aquest podràs deixar la roba que no vulguis.